Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prehistorické1206 SGWaAP
0.291praveké2775 SGWaAP
0.377prehistorická2175 SGWaAP
0.378predhistorické557 SGWaAP
0.396prehistorický2698 SGWaAP
0.487keltské3377 SGWaAP
0.493praveký7639 SGWaAP
0.510predhistorický712 SGWaAP
0.516neolitické680 SGWaAP
0.516predhistorická864 SGWaAP
0.520praveká4434 SGWaAP
0.520jaskynné1490 SGWaAP
0.521pradávne837 SGWaAP
0.527staroveké5553 SGWaAP
0.532dinosaurie609 SGWaAP
0.534mýtické1752 SGWaAP
0.548antické5302 SGWaAP
0.551pravek13667 SGWaAP
0.552paleontologické509 SGWaAP
0.555bájne1512 SGWaAP
0.560dinosauria804 SGWaAP
0.564jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.567dinosaurus27554 SGWaAP