Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prehistorická2175 SGWaAP
0.340prehistorický2698 SGWaAP
0.343praveká4434 SGWaAP
0.346predhistorická864 SGWaAP
0.377prehistorické1206 SGWaAP
0.487predhistorický712 SGWaAP
0.507jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.509praveké2775 SGWaAP
0.515staroveká15215 SGWaAP
0.518praveký7639 SGWaAP
0.530dinosauria804 SGWaAP
0.536predhistorické557 SGWaAP
0.544pradávna2923 SGWaAP
0.548neolitická1373 SGWaAP
0.550pravek13667 SGWaAP
0.558staroegyptská1138 SGWaAP
0.561fosília6201 SGWaAP
0.580staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.581dávnovek1745 SGWaAP
0.590skamenelina5797 SGWaAP
0.594prehistória1738 SGWaAP
0.595vykopávka11150 SGWaAP
0.598etruská754 SGWaAP
0.599neolit3979 SGWaAP
0.600stredoveká35919 SGWaAP
0.601antická17409 SGWaAP
0.602dávna45569 SGWaAP
0.605archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.605paleolit2899 SGWaAP
0.605bájna3774 SGWaAP
0.606archeologická9248 SGWaAP
0.606starobylá13634 SGWaAP
0.612podmorská3647 SGWaAP
0.614mýtická4606 SGWaAP
0.614paleolitická574 SGWaAP
0.616druhohory1767 SGWaAP
0.622mamut9882 SGWaAP
0.623starodávna8691 SGWaAP
0.626pračlovek3122 SGWaAP