Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prehistorická2175 SGWaAP
0.340prehistorický2698 SGWaAP
0.343praveká4434 SGWaAP
0.346predhistorická864 SGWaAP
0.377prehistorické1206 SGWaAP
0.487predhistorický712 SGWaAP
0.507jaskynná_maľba770 SGWaAP
0.509praveké2775 SGWaAP
0.515staroveká15215 SGWaAP
0.518praveký7639 SGWaAP
0.530dinosauria804 SGWaAP
0.536predhistorické557 SGWaAP
0.544pradávna2923 SGWaAP
0.548neolitická1373 SGWaAP
0.550pravek13667 SGWaAP
0.558staroegyptská1138 SGWaAP
0.561fosília6201 SGWaAP
0.580staroveká_civilizácia1308 SGWaAP
0.581dávnovek1745 SGWaAP
0.590skamenelina5797 SGWaAP