Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000predvojnový2945 SGWaAP
0.330povojnový12103 SGWaAP
0.336medzivojnový1793 SGWaAP
0.369predvojnová3032 SGWaAP
0.432predvojnové2177 SGWaAP
0.500predrevolučný632 SGWaAP
0.506medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.525povojnové9881 SGWaAP
0.556povojnová13628 SGWaAP
0.584päťdesiaty26933 SGWaAP
0.597šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.602voľakedajší1449 SGWaAP
0.602vojnový45267 SGWaAP
0.607medzivojnová3975 SGWaAP
0.611predmníchovská1112 SGWaAP
0.612medzivojnové1939 SGWaAP
0.623sedemdesiaty32078 SGWaAP