Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predvojnové2177 SGWaAP
0.244povojnové9881 SGWaAP
0.346medzivojnové1939 SGWaAP
0.363medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.432predvojnový2945 SGWaAP
0.462predvojnová3032 SGWaAP
0.472medzivojnový1793 SGWaAP
0.483povojnový12103 SGWaAP
0.511povojnová13628 SGWaAP
0.535predrevolučné472 SGWaAP
0.536medzivojnová3975 SGWaAP
0.555porevolučné1207 SGWaAP
0.563vojnové10331 SGWaAP
0.569socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.569predmníchovská1112 SGWaAP
0.581svetová_vojna223133 SGWaAP
0.593bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.595bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.604vtedajšie20739 SGWaAP
0.607československé11704 SGWaAP
0.609šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.615nacistické3644 SGWaAP
0.617päťdesiaty26933 SGWaAP
0.618sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.619sovietske11844 SGWaAP
0.620dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.620vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.625súdobé850 SGWaAP
0.627minulé_storočie89927 SGWaAP
0.628Československo117408 SGWaAP
0.633cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.634Protektorát1361 SGWaAP
0.637komunistické8142 SGWaAP
0.640osemdesiaty34599 SGWaAP
0.643nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.647predminulé1265 SGWaAP