Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predvojnová3032 SGWaAP
0.369predvojnový2945 SGWaAP
0.389povojnová13628 SGWaAP
0.458predmníchovská1112 SGWaAP
0.462predvojnové2177 SGWaAP
0.464predrevolučná550 SGWaAP
0.470medzivojnová3975 SGWaAP
0.489medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.509medzivojnový1793 SGWaAP
0.531povojnový12103 SGWaAP
0.538povojnové9881 SGWaAP
0.557vtedajšia65673 SGWaAP
0.570československá82331 SGWaAP
0.572medzivojnové1939 SGWaAP
0.614sovietska44297 SGWaAP
0.615ČSR39747 SGWaAP
0.624proletárska2351 SGWaAP
0.633súdobá3366 SGWaAP
0.639porevolučná1908 SGWaAP
0.649voľakedajšia1063 SGWaAP