Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predstaviteľka19108 SGWaAP
0.551vyslankyňa730 SGWaAP
0.584podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.628šéfka46519 SGWaAP
0.642politička9862 SGWaAP
0.653kritička3245 SGWaAP
0.654herečka158109 SGWaAP
0.662radkyňa2075 SGWaAP
0.665komisárka12277 SGWaAP
0.667Catherine13946 SGWaAP
0.669Anne21685 SGWaAP
0.672predsedníčka85591 SGWaAP
0.674tvorkyňa2084 SGWaAP
0.676členka87693 SGWaAP
0.678veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.679funkcionárka1037 SGWaAP
0.680protagonistka3956 SGWaAP