Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predstavenstvo119991 SGWaAP
0.193dozorná_rada46275 SGWaAP
0.200Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.243Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.407generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.432prokurista3856 SGWaAP
0.443konateľ81507 SGWaAP
0.470Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.478predseda1053539 SGWaAP
0.480akcionár87289 SGWaAP
0.509revízna_komisia6173 SGWaAP
0.510valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.518štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.534prezídium22710 SGWaAP
0.537mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.542väčšinový_akcionár1421 SGWaAP
0.544veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.544viceprezident58707 SGWaAP
0.545podpredseda196986 SGWaAP
0.545riaditeľ787271 SGWaAP
0.558Prezídium6138 SGWaAP
0.568štatutárny_zástupca9966 SGWaAP
0.572Predsedníctvo9717 SGWaAP