Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predsedníčka85591 SGWaAP
0.265podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.305tajomníčka9637 SGWaAP
0.390Predsedníčka701 SGWaAP
0.418predseda1053539 SGWaAP
0.418prezidentka33376 SGWaAP
0.440generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.450viceprezidentka5014 SGWaAP
0.462riaditeľka212781 SGWaAP
0.470šéfka46519 SGWaAP
0.470zástupkyňa46643 SGWaAP
0.476členka87693 SGWaAP
0.487podpredseda196986 SGWaAP
0.501novozvolená2020 SGWaAP
0.528generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.530výkonná_riaditeľka7352 SGWaAP
0.538poslankyňa75320 SGWaAP
0.547námestníčka6621 SGWaAP
0.548funkcionárka1037 SGWaAP
0.549generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.559štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.560europoslankyňa7522 SGWaAP