Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predseda1053539 SGWaAP
0.150podpredseda196986 SGWaAP
0.367tajomník66290 SGWaAP
0.418predsedníčka85591 SGWaAP
0.438Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.440expredseda1555 SGWaAP
0.445podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.474Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.477generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.478predstavenstvo119991 SGWaAP
0.479tajomníčka9637 SGWaAP
0.480Predseda910 SGWaAP
0.486Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.494viceprezident58707 SGWaAP
0.494výbor390776 SGWaAP
0.494Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.497novozvolený15313 SGWaAP
0.499šéf507319 SGWaAP
0.506prezident1029981 SGWaAP
0.510generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.515spolupredseda1499 SGWaAP
0.529prezídium22710 SGWaAP
0.530generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.534Podpredseda1008 SGWaAP
0.537riaditeľ787271 SGWaAP
0.556dozorná_rada46275 SGWaAP
0.559Snem4156 SGWaAP
0.560minister948408 SGWaAP
0.562čelný_predstaviteľ6124 SGWaAP
0.565predsedníctvo85983 SGWaAP
0.569člen1683106 SGWaAP
0.578revízna_komisia6173 SGWaAP
0.580Jozef_Migaš3980 SGWaAP
0.582štátny_tajomník54991 SGWaAP
0.584poslanec1113479 SGWaAP
0.584Prezídium6138 SGWaAP
0.587Tibor_Mikuš5280 SGWaAP
0.590novovymenovaný2660 SGWaAP
0.597predsedať22454 SGWaAP
0.602novozvolená2020 SGWaAP
0.603Ján_Figeľ21208 SGWaAP
0.606ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.610prezidentka33376 SGWaAP
0.610snem63120 SGWaAP
0.612zastupujúci14275 SGWaAP
0.612premiér412613 SGWaAP