Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predseda1053539 SGWaAP
0.150podpredseda196986 SGWaAP
0.367tajomník66290 SGWaAP
0.418predsedníčka85591 SGWaAP
0.438Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.440expredseda1555 SGWaAP
0.445podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.474Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.477generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.478predstavenstvo119991 SGWaAP
0.479tajomníčka9637 SGWaAP
0.480Predseda910 SGWaAP
0.486Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.494viceprezident58707 SGWaAP
0.494výbor390776 SGWaAP
0.494Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.497novozvolený15313 SGWaAP
0.499šéf507319 SGWaAP
0.506prezident1029981 SGWaAP
0.510generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.515spolupredseda1499 SGWaAP
0.529prezídium22710 SGWaAP
0.530generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.534Podpredseda1008 SGWaAP