Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predrevolučný632 SGWaAP
0.467porevolučný2340 SGWaAP
0.477poprevratový624 SGWaAP
0.485medzivojnový1793 SGWaAP
0.500predvojnový2945 SGWaAP
0.535prednovembrový1057 SGWaAP
0.556predrevolučné472 SGWaAP
0.558predrevolučná550 SGWaAP
0.571porevolučné1207 SGWaAP
0.583povojnový12103 SGWaAP
0.601komunistický36634 SGWaAP
0.613disidentský830 SGWaAP
0.617socialistický34296 SGWaAP
0.626socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.631vtedajší115636 SGWaAP
0.637proletársky1032 SGWaAP
0.637porevolučná1908 SGWaAP
0.637buržoázny4038 SGWaAP
0.643šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.643meruôsmy1473 SGWaAP
0.644boľševický4033 SGWaAP
0.646šesťdesiaty_ôsmy1347 SGWaAP
0.651päťdesiaty26933 SGWaAP