Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predrevolučné472 SGWaAP
0.446porevolučné1207 SGWaAP
0.502cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.506poprevratové453 SGWaAP
0.514povojnové9881 SGWaAP
0.535predvojnové2177 SGWaAP
0.537medzivojnové1939 SGWaAP
0.543predrevolučná550 SGWaAP
0.556predrevolučný632 SGWaAP
0.561súdobé850 SGWaAP
0.578medzivojnový1793 SGWaAP
0.578proletárske518 SGWaAP
0.586vtedajšie20739 SGWaAP
0.588normalizačné1120 SGWaAP
0.600buržoázne1014 SGWaAP
0.604medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.620boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.626cárske986 SGWaAP
0.629medzivojnová3975 SGWaAP
0.631boľševické1337 SGWaAP
0.632dejinné2026 SGWaAP
0.633októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.635komunistické8142 SGWaAP