Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predrevolučná550 SGWaAP
0.464predvojnová3032 SGWaAP
0.543predrevolučné472 SGWaAP
0.552medzivojnová3975 SGWaAP
0.558predrevolučný632 SGWaAP
0.560porevolučná1908 SGWaAP
0.573poprevratová951 SGWaAP
0.593vtedajšia65673 SGWaAP
0.594prednovembrová710 SGWaAP
0.606súdobá3366 SGWaAP
0.606proletárska2351 SGWaAP
0.614emigrantská841 SGWaAP
0.614porevolučné1207 SGWaAP
0.619predmníchovská1112 SGWaAP
0.624povojnová13628 SGWaAP
0.629súveká1065 SGWaAP
0.629ľudovosť1232 SGWaAP
0.646medzivojnový1793 SGWaAP
0.648čechoslovakistická493 SGWaAP
0.654socialistický_realizmus5982 SGWaAP
0.665predvojnové2177 SGWaAP
0.671cárske_Rusko2512 SGWaAP