Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predpojatý1188 SGWaAP
0.426zaujatý13738 SGWaAP
0.489predpojatá464 SGWaAP
0.507predpojatosť3344 SGWaAP
0.528tendenčný2216 SGWaAP
0.529nezaujatý4179 SGWaAP
0.534úzkoprsý1279 SGWaAP
0.543pomýlený4997 SGWaAP
0.543negativistický981 SGWaAP
0.557netolerantný2591 SGWaAP
0.568zaujatosť10840 SGWaAP
0.589nekritický2647 SGWaAP
0.596ignorantský908 SGWaAP
0.599bigotný1642 SGWaAP
0.600zadubený1447 SGWaAP
0.602apriórne966 SGWaAP
0.612neznášanlivý951 SGWaAP
0.613pokrytecký2959 SGWaAP
0.616tendenčná1740 SGWaAP
0.617iracionálny4650 SGWaAP
0.620nestranný8901 SGWaAP
0.621zaujatá4711 SGWaAP