Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednovembrový1057 SGWaAP
0.406ponovembrový3591 SGWaAP
0.408komunistický36634 SGWaAP
0.415prednovembrová710 SGWaAP
0.462nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.493porevolučný2340 SGWaAP
0.510eštebák6875 SGWaAP
0.512komunistický_režim23926 SGWaAP
0.514totalitný9859 SGWaAP
0.519komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.524ponovembrová4256 SGWaAP
0.525normalizátor1326 SGWaAP
0.525nomenklatúrny452 SGWaAP
0.528eštebácky577 SGWaAP
0.530ľudácky1786 SGWaAP
0.530poprevratový624 SGWaAP
0.535ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.535predrevolučný632 SGWaAP
0.538Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.538socialistický34296 SGWaAP
0.544boľševický4033 SGWaAP
0.545totalitný_režim13057 SGWaAP
0.545Mečiarov6216 SGWaAP
0.547komunistický_pohlavár743 SGWaAP
0.559aparátčik726 SGWaAP
0.569klérofašistický914 SGWaAP
0.571ponovembrové940 SGWaAP
0.574Husák14245 SGWaAP
0.576komunista120716 SGWaAP
0.578komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.581Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.584totalita30502 SGWaAP
0.589komunizmus85978 SGWaAP
0.590KSČ23660 SGWaAP
0.590aparátnik647 SGWaAP
0.591Vasiľ_Biľak996 SGWaAP
0.591disent4359 SGWaAP
0.592socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.593štátostrana2088 SGWaAP
0.594obrodný_proces1904 SGWaAP