Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednovembrový1057 SGWaAP
0.406ponovembrový3591 SGWaAP
0.408komunistický36634 SGWaAP
0.415prednovembrová710 SGWaAP
0.462nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.493porevolučný2340 SGWaAP
0.510eštebák6875 SGWaAP
0.512komunistický_režim23926 SGWaAP
0.514totalitný9859 SGWaAP
0.519komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.524ponovembrová4256 SGWaAP
0.525normalizátor1326 SGWaAP
0.525nomenklatúrny452 SGWaAP
0.528eštebácky577 SGWaAP
0.530ľudácky1786 SGWaAP
0.530poprevratový624 SGWaAP
0.535ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.535predrevolučný632 SGWaAP
0.538Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.538socialistický34296 SGWaAP
0.544boľševický4033 SGWaAP