Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednovembrová710 SGWaAP
0.415prednovembrový1057 SGWaAP
0.446ponovembrová4256 SGWaAP
0.503ľudácka1678 SGWaAP
0.527porevolučná1908 SGWaAP
0.528eštebácka739 SGWaAP
0.549totalitná8415 SGWaAP
0.551poprevratová951 SGWaAP
0.571vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.573antikomunistická987 SGWaAP
0.578ponovembrový3591 SGWaAP
0.578boľševická3900 SGWaAP
0.578čechoslovakistická493 SGWaAP
0.580komunistická80095 SGWaAP
0.584disidentská1109 SGWaAP
0.594predrevolučná550 SGWaAP
0.603eštebácky577 SGWaAP
0.607ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.607štátostrana2088 SGWaAP
0.608nomenklatúrny_káder972 SGWaAP
0.609Mečiarova13125 SGWaAP