Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.259prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.389primátorka28952 SGWaAP
0.421prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.422prednostka9966 SGWaAP
0.425prednosta_Okresný2389 SGWaAP
0.466prednosta_Obvodný931 SGWaAP
0.468prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.480viceprimátor25303 SGWaAP
0.481prednosta_obvodný2197 SGWaAP
0.496MsÚ37082 SGWaAP
0.497primátor512206 SGWaAP
0.551vedúca_oddelenie2135 SGWaAP