Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.259prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.285prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.430primátorka28952 SGWaAP
0.434MsÚ37082 SGWaAP
0.472hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.475prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.477prednostka9966 SGWaAP
0.487viceprimátor25303 SGWaAP
0.499primátor512206 SGWaAP
0.516náčelník_MsP2645 SGWaAP
0.523MsR3196 SGWaAP
0.536MsZ50628 SGWaAP
0.543Odbor_školstvo1888 SGWaAP