Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednostka9966 SGWaAP
0.340prednosta59172 SGWaAP
0.422prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.477prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.502starostka56706 SGWaAP
0.518prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.528námestníčka6621 SGWaAP
0.533primátorka28952 SGWaAP
0.559prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.560referentka6387 SGWaAP
0.563primárka11300 SGWaAP
0.568matrikárka1966 SGWaAP
0.570riaditeľka212781 SGWaAP
0.571prednosta_Okresný2389 SGWaAP
0.587prednosta_KÚ722 SGWaAP
0.590prednosta_obvodný2197 SGWaAP
0.595kontrolórka4888 SGWaAP
0.597Iveta51821 SGWaAP
0.599dekanka3409 SGWaAP