Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.285prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.358náčelník_MsP2645 SGWaAP
0.377viceprimátor25303 SGWaAP
0.393MsÚ37082 SGWaAP
0.398primátor512206 SGWaAP
0.415prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.421prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.428MsZ50628 SGWaAP
0.457MsR3196 SGWaAP
0.470hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.483prednosta_Okresný2389 SGWaAP
0.484mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.503Odbor_školstvo1888 SGWaAP
0.505prednosta_obvodný2197 SGWaAP
0.519prednosta_KÚ722 SGWaAP
0.526prednosta59172 SGWaAP
0.529primátorka28952 SGWaAP
0.547hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP