Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prednosta59172 SGWaAP
0.340prednostka9966 SGWaAP
0.471primár31707 SGWaAP
0.505Prednosta666 SGWaAP
0.518primár_chirurgické617 SGWaAP
0.523prednosta_OÚ2306 SGWaAP
0.526prednosta_MsÚ4572 SGWaAP
0.542prednosta_Okresný2389 SGWaAP
0.543prednosta_obvodný2197 SGWaAP
0.549viceprimátor25303 SGWaAP
0.565referent18292 SGWaAP
0.580námestník41776 SGWaAP
0.589riaditeľ787271 SGWaAP
0.594obvodný39943 SGWaAP
0.600prednosta_Obvodný931 SGWaAP
0.604starosta428883 SGWaAP
0.611primátor512206 SGWaAP
0.620tajomník66290 SGWaAP
0.623náčelník_MsP2645 SGWaAP
0.624interná_klinika2693 SGWaAP
0.624prednosta_KÚ722 SGWaAP
0.6258982 SGWaAP
0.627vedúci139633 SGWaAP