Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predmníchovská1112 SGWaAP
0.363ČSR39747 SGWaAP
0.458predvojnová3032 SGWaAP
0.488medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.490medzivojnové1939 SGWaAP
0.496československá82331 SGWaAP
0.500Československo117408 SGWaAP
0.500uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.521ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.523povojnové9881 SGWaAP
0.535medzivojnová3975 SGWaAP
0.537socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.542podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.542habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.556povojnová13628 SGWaAP
0.557povojnový12103 SGWaAP
0.565klérofašistický914 SGWaAP
0.569vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.569predvojnové2177 SGWaAP
0.570medzivojnový1793 SGWaAP
0.572HSĽS7376 SGWaAP
0.580mníchovský_diktát723 SGWaAP
0.581Uhorsko90302 SGWaAP
0.585komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.590štátoprávna1611 SGWaAP
0.592čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.593monarchia26468 SGWaAP
0.595národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.603čechoslovakistická493 SGWaAP
0.607komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.610bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.611predvojnový2945 SGWaAP