Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predmníchovská1112 SGWaAP
0.363ČSR39747 SGWaAP
0.458predvojnová3032 SGWaAP
0.488medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.490medzivojnové1939 SGWaAP
0.496československá82331 SGWaAP
0.500Československo117408 SGWaAP
0.500uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.521ľudácky_režim1259 SGWaAP
0.523povojnové9881 SGWaAP
0.535medzivojnová3975 SGWaAP
0.537socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.542podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.542habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.556povojnová13628 SGWaAP