Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predmestie30547 SGWaAP
0.532obytná_štvrť3689 SGWaAP
0.537štvrť107649 SGWaAP
0.542parížske_predmestie1004 SGWaAP
0.572mestečko156478 SGWaAP
0.576neďaleko138935 SGWaAP
0.577prístavné8804 SGWaAP
0.579veľkomesto27614 SGWaAP
0.585provinčné2308 SGWaAP
0.592predmestský786 SGWaAP
0.596predmestská2091 SGWaAP
0.623malomesto1797 SGWaAP
0.624nádražie4997 SGWaAP
0.631provinčné_mestečko589 SGWaAP
0.632vilová_štvrť2369 SGWaAP
0.644pobrežné4582 SGWaAP
0.645metropola109176 SGWaAP
0.648husto_obývané500 SGWaAP
0.656Bronx3057 SGWaAP
0.663prímorské_mestečko1649 SGWaAP