Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predložené9212 SGWaAP
0.300predložený70702 SGWaAP
0.353predložená35957 SGWaAP
0.451schválené27504 SGWaAP
0.500predložiť261074 SGWaAP
0.520prerokované1555 SGWaAP
0.536prijaté53279 SGWaAP
0.564predkladať104584 SGWaAP
0.573prerokovaná5108 SGWaAP
0.588vydané45601 SGWaAP
0.590prerokovaný7340 SGWaAP
0.592doručené15696 SGWaAP
0.592navrhované29497 SGWaAP
0.594predmetné19761 SGWaAP
0.600predloženie57465 SGWaAP
0.617schválená68945 SGWaAP
0.620schválený109561 SGWaAP
0.623uskutočnené9802 SGWaAP
0.636podpísané9986 SGWaAP
0.638nepredložiť15055 SGWaAP
0.640vznesená4147 SGWaAP