Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predkresťanské782 SGWaAP
0.305predkresťanský982 SGWaAP
0.349predkresťanská1046 SGWaAP
0.457pohanské3021 SGWaAP
0.499pohanské_náboženstvo897 SGWaAP
0.509pohanský15801 SGWaAP
0.554germánske1615 SGWaAP
0.559staroslovanský1193 SGWaAP
0.571keltské3377 SGWaAP
0.572pohanstvo5012 SGWaAP
0.572staroslovanské777 SGWaAP
0.575raný_stredovek2183 SGWaAP
0.579pohanská7442 SGWaAP
0.589keltský6859 SGWaAP
0.606polyteizmus902 SGWaAP
0.608animizmus579 SGWaAP
0.609indoeurópsky2234 SGWaAP
0.611staroegyptské403 SGWaAP
0.614byzantské2108 SGWaAP
0.620staroslovanská966 SGWaAP
0.622antické_Grécko2282 SGWaAP