Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predhorie3018 SGWaAP
0.239vrchovina7363 SGWaAP
0.243pohorie69337 SGWaAP
0.285hornatina1237 SGWaAP
0.308úpätie28343 SGWaAP
0.317južný_svah5229 SGWaAP
0.330úbočie10132 SGWaAP
0.339pahorkatina8841 SGWaAP
0.346úpätie_pohorie1578 SGWaAP
0.362horský_masív3578 SGWaAP
0.365údolie100294 SGWaAP
0.367úboč3131 SGWaAP
0.372horstvo4507 SGWaAP
0.379náhorná_plošina4635 SGWaAP
0.379nížina20060 SGWaAP
0.379planina16841 SGWaAP
0.381náhorná_planina756 SGWaAP
0.384považský_Inovec3953 SGWaAP
0.384lesnatý1216 SGWaAP
0.418záhorská_nížina1517 SGWaAP