Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predhistorický712 SGWaAP
0.339prehistorický2698 SGWaAP
0.358predhistorická864 SGWaAP
0.379praveký7639 SGWaAP
0.452pradávny3403 SGWaAP
0.453predhistorické557 SGWaAP
0.468dávnovek1745 SGWaAP
0.487prehistorická2175 SGWaAP
0.502neolitický811 SGWaAP
0.502paleolitický635 SGWaAP
0.510prehistorické1206 SGWaAP
0.511dávnoveký577 SGWaAP
0.535pravek13667 SGWaAP
0.535lovec_mamut738 SGWaAP
0.539praveká4434 SGWaAP
0.556praveké2775 SGWaAP
0.559neandertálsky1061 SGWaAP
0.570prapredok2077 SGWaAP
0.570neandertálec5358 SGWaAP
0.571praobyvateľ520 SGWaAP
0.574pračlovek3122 SGWaAP
0.582dávny41195 SGWaAP
0.588paleolit2899 SGWaAP
0.589prehistória1738 SGWaAP
0.591staroveká_civilizácia1308 SGWaAP