Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predhistorické557 SGWaAP
0.364praveké2775 SGWaAP
0.378prehistorické1206 SGWaAP
0.380neolitické680 SGWaAP
0.386predhistorická864 SGWaAP
0.414keltské3377 SGWaAP
0.453predhistorický712 SGWaAP
0.484praveké_osídlenie512 SGWaAP
0.500neolit3979 SGWaAP
0.513novoveké770 SGWaAP
0.522archeologický_nález11565 SGWaAP
0.523praveká4434 SGWaAP
0.524archeologická_vykopávka2421 SGWaAP
0.527slovanské_osídlenie1174 SGWaAP
0.534osídlenie33763 SGWaAP
0.535paleolit2899 SGWaAP
0.536pravek13667 SGWaAP
0.536prehistorická2175 SGWaAP
0.544pradávne837 SGWaAP
0.545staroslovanské777 SGWaAP
0.545germánske1615 SGWaAP
0.547praveký7639 SGWaAP
0.547veľkomoravské2959 SGWaAP