Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000predhistorická864 SGWaAP
0.346prehistorická2175 SGWaAP
0.358predhistorický712 SGWaAP
0.361praveká4434 SGWaAP
0.386predhistorické557 SGWaAP
0.388neolit3979 SGWaAP
0.414pravek13667 SGWaAP
0.423neolitická1373 SGWaAP
0.427dávnovek1745 SGWaAP
0.439paleolit2899 SGWaAP
0.450praveký7639 SGWaAP
0.471halštatská1153 SGWaAP
0.472raný_stredovek2183 SGWaAP
0.476lovec_mamut738 SGWaAP
0.478pradávna2923 SGWaAP
0.486eneolit1698 SGWaAP
0.488neolitické680 SGWaAP
0.495keltské3377 SGWaAP
0.499neolitický811 SGWaAP
0.500praveké2775 SGWaAP
0.503prehistorický2698 SGWaAP
0.512dávna45569 SGWaAP
0.516prehistorické1206 SGWaAP
0.530včasný_stredovek1231 SGWaAP