Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prechmat1621 SGWaAP
0.342prehmat1050 SGWaAP
0.504prešľap18992 SGWaAP
0.542poklesok3927 SGWaAP
0.548lapsus2847 SGWaAP
0.564nešvár3104 SGWaAP
0.569zlodejstvo2866 SGWaAP
0.584podraz8169 SGWaAP
0.595exces7414 SGWaAP
0.597podlosť3793 SGWaAP
0.599špinavosť5196 SGWaAP
0.605výčin5392 SGWaAP
0.607zbojstvo981 SGWaAP
0.612vierolomnosť831 SGWaAP
0.613pranierovať3694 SGWaAP
0.619čachre1089 SGWaAP
0.623machinácia8247 SGWaAP
0.627defraudácia858 SGWaAP
0.630násilenstvo639 SGWaAP
0.631skrivodlivosť1087 SGWaAP
0.633trestuhodná1095 SGWaAP
0.634darebáctvo822 SGWaAP
0.635podfuk3108 SGWaAP