Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000precítiť15205 SGWaAP
0.281preciťovať4258 SGWaAP
0.545zakúsiť14200 SGWaAP
0.627zakúšať4301 SGWaAP
0.629neprecítiť454 SGWaAP
0.644pocítiť147479 SGWaAP
0.655precítená1422 SGWaAP
0.658precítené934 SGWaAP
0.658precítený2027 SGWaAP
0.659neopísateľná5889 SGWaAP
0.663vcítiť9148 SGWaAP
0.666prežívať214727 SGWaAP
0.675neopísateľné2834 SGWaAP
0.676sprítomniť2981 SGWaAP
0.687nadýchnuť44052 SGWaAP
0.689dýchať123410 SGWaAP
0.689ucítiť8866 SGWaAP
0.692zažiť379050 SGWaAP
0.695zrelaxovať10674 SGWaAP