Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prebásniť1038 SGWaAP
0.461zhudobniť2345 SGWaAP
0.555zhudobňovať511 SGWaAP
0.557otextovať1209 SGWaAP
0.560báseň193361 SGWaAP
0.575preložiť98405 SGWaAP
0.581libreto5974 SGWaAP
0.585Ľubomír_Feldek5795 SGWaAP
0.594edične549 SGWaAP
0.601doslov7100 SGWaAP
0.601pretlmočiť3094 SGWaAP
0.602poéma4134 SGWaAP
0.610antológia12061 SGWaAP
0.611Buzássy2179 SGWaAP
0.611skomponovať6463 SGWaAP
0.616Ján_Štrasser3248 SGWaAP
0.619veršovaná3534 SGWaAP
0.620básnická21945 SGWaAP