Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prešporský3525 SGWaAP
0.435Prešporok11865 SGWaAP
0.441prešporská2109 SGWaAP
0.442viedenský22367 SGWaAP
0.463Prešporský1098 SGWaAP
0.534budapeštiansky6999 SGWaAP
0.549levočský4402 SGWaAP
0.562uhorský26642 SGWaAP
0.576modranský3407 SGWaAP
0.583mešťan18882 SGWaAP
0.586ostrihomský1665 SGWaAP
0.586stoličný4330 SGWaAP
0.590esterházy2008 SGWaAP
0.590mošovský775 SGWaAP
0.601chýrny4361 SGWaAP
0.602bratislavský242855 SGWaAP
0.610kremnický5044 SGWaAP
0.611prešporské959 SGWaAP
0.613Esterházy4024 SGWaAP