Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prešporská2109 SGWaAP
0.441prešporský3525 SGWaAP
0.460Prešporok11865 SGWaAP
0.475uhorská25662 SGWaAP
0.483hornouhorská581 SGWaAP
0.529viedenská26700 SGWaAP
0.554Prešporský1098 SGWaAP
0.580stoličná2009 SGWaAP
0.585cisárska10525 SGWaAP
0.600šľachtická7747 SGWaAP
0.601Pešť9953 SGWaAP
0.605prešporské959 SGWaAP
0.606chýrna2468 SGWaAP
0.609sedliacka6119 SGWaAP
0.613ostrihomská1635 SGWaAP
0.614modranská2604 SGWaAP
0.615novohradská4205 SGWaAP
0.623mešťan18882 SGWaAP
0.627miestodržiteľská945 SGWaAP
0.628Budín8780 SGWaAP