Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.124PSK26276 SGWaAP
0.182Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.274Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.276žilinský_samosprávny22051 SGWaAP
0.290ŽSK29539 SGWaAP
0.298trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.304Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.313nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.314banskobystrický_samosprávny8600 SGWaAP
0.317Banskobystrický_samosprávny6038 SGWaAP
0.356Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP
0.361samosprávny_kraj62398 SGWaAP
0.406Bratislavský_samosprávny16201 SGWaAP
0.448kraj697728 SGWaAP
0.484Zdenko_Trebuľa4410 SGWaAP
0.496prešovský114783 SGWaAP
0.504VÚC45968 SGWaAP