Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prešovský_eparcha1132 SGWaAP
0.206Ján_Babjak7996 SGWaAP
0.300arcibiskup_metropolita5251 SGWaAP
0.302Alojz_Tkáč3659 SGWaAP
0.309vladyka_Milan4636 SGWaAP
0.323košický_eparcha1738 SGWaAP
0.382spišský_diecézny1870 SGWaAP
0.384Štefan_sečka1082 SGWaAP
0.387biskup_mons4581 SGWaAP
0.392Štefan_Sečka1884 SGWaAP