Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.289prešovské_biskupstvo675 SGWaAP
0.291Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.314exarchát1045 SGWaAP
0.327apoštolský_exarchát785 SGWaAP
0.327eparchia6373 SGWaAP
0.350košická_eparchia1196 SGWaAP
0.354košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.360Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.383gréckokatolícka_eparchia885 SGWaAP
0.391Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.393gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.406banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.406gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.416gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.419Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.421Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.427Košický_eparchia848 SGWaAP
0.427gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.432Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.443Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP