Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prešľap18992 SGWaAP
0.371prehrešok15290 SGWaAP
0.376lapsus2847 SGWaAP
0.476prehmat1050 SGWaAP
0.504prechmat1621 SGWaAP
0.537exces7414 SGWaAP
0.538kiks5140 SGWaAP
0.548poklesok3927 SGWaAP
0.576podraz8169 SGWaAP
0.592škandálik619 SGWaAP
0.601škandál73431 SGWaAP
0.614nešvár3104 SGWaAP
0.615výstrelok8200 SGWaAP
0.619špinavosť5196 SGWaAP
0.665omyl115105 SGWaAP
0.669korupčný_škandál4307 SGWaAP