Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prečerpávacia_stanica1472 SGWaAP
0.383vodojem5590 SGWaAP
0.431čistiareň_odpadová10084 SGWaAP
0.443prečerpávacia716 SGWaAP
0.449úpravňa3377 SGWaAP
0.453dažďová_kanalizácia2292 SGWaAP
0.475čistička_odpadová6430 SGWaAP
0.479kompresorová_stanica1238 SGWaAP
0.479splašková3039 SGWaAP
0.486hydrocentrála1003 SGWaAP
0.486trafostanica6030 SGWaAP
0.488vodovodná_prípojka4143 SGWaAP
0.490výtlačné_potrubie934 SGWaAP
0.493kanalizačná_šachta1074 SGWaAP
0.498kanalizačná7627 SGWaAP
0.501kanalizácia98012 SGWaAP
0.505hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.508splašková_kanalizácia2231 SGWaAP
0.510kanalizačný_zberač1370 SGWaAP
0.513prívodný_kanál1231 SGWaAP