Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000prchký2204 SGWaAP
0.308popudlivý673 SGWaAP
0.339tvrdohlavý11224 SGWaAP
0.379panovačný2302 SGWaAP
0.404cholerický686 SGWaAP
0.417domýšľavý998 SGWaAP
0.423vzdorovitý1540 SGWaAP
0.423zanovitý869 SGWaAP
0.426horkokrvný1258 SGWaAP
0.427žiarlivý6150 SGWaAP
0.428zlostný6082 SGWaAP
0.430hádavý476 SGWaAP
0.431ľahkomyseľný1838 SGWaAP
0.445namyslený6988 SGWaAP
0.454impulzívny3504 SGWaAP
0.456pomstychtivý2261 SGWaAP
0.458málovravný1068 SGWaAP
0.463rozvážny6839 SGWaAP
0.464hašterivý949 SGWaAP
0.467márnomyseľný915 SGWaAP
0.467protivný4458 SGWaAP
0.467neústupný1478 SGWaAP
0.469svojhlavý620 SGWaAP
0.470prostoreký740 SGWaAP