Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoverný4156 SGWaAP
0.355ortodoxný10709 SGWaAP
0.421zarytý7501 SGWaAP
0.440fanatický7444 SGWaAP
0.498sektár1994 SGWaAP
0.500neverec2613 SGWaAP
0.501tradicionalista2441 SGWaAP
0.517bigotný1642 SGWaAP
0.525neznaboh1244 SGWaAP
0.533mohamedán3468 SGWaAP
0.537fanatik20279 SGWaAP
0.540zaprisahaný620 SGWaAP
0.549odpadlík5297 SGWaAP
0.557vyznávač21108 SGWaAP
0.567neveriaci10286 SGWaAP
0.567horlivý12656 SGWaAP
0.575neveriaci21264 SGWaAP
0.576horlivec1399 SGWaAP
0.586pochybovač2433 SGWaAP
0.588kresťan253031 SGWaAP
0.588nekresťan2285 SGWaAP
0.589fundamentalista5025 SGWaAP