Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.327gréckokatolík7094 SGWaAP
0.355pravoslávny20874 SGWaAP
0.427pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.455pravoslávna10215 SGWaAP
0.480veriaci150386 SGWaAP
0.499byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.519Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.519pravoslávne2592 SGWaAP
0.524gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.527gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.555pravoslávie4171 SGWaAP
0.567juliánsky_kalendár2042 SGWaAP
0.571evanjelik21418 SGWaAP
0.579kresťan253031 SGWaAP
0.582katolík82214 SGWaAP
0.585veriaci111658 SGWaAP
0.585gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.595slávenie25348 SGWaAP
0.616vladyka13293 SGWaAP
0.617metropolita12433 SGWaAP
0.617Pravoslávny960 SGWaAP