Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávny20874 SGWaAP
0.266pravoslávna10215 SGWaAP
0.338pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.354gréckokatolík7094 SGWaAP
0.355pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.366pravoslávne2592 SGWaAP
0.377gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.431pravoslávie4171 SGWaAP
0.431katolícky57473 SGWaAP
0.457byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.479Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.489rímskokatolícky9172 SGWaAP
0.500katolík82214 SGWaAP
0.501byzantský6967 SGWaAP
0.504kalvín3292 SGWaAP
0.506protestantský6987 SGWaAP
0.506Pravoslávny960 SGWaAP
0.511gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.511evanjelik21418 SGWaAP
0.512gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.514patriarcha18671 SGWaAP
0.521luteránsky2586 SGWaAP
0.522gréckokatolícke2086 SGWaAP