Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávne2592 SGWaAP
0.309pravoslávie4171 SGWaAP
0.366pravoslávny20874 SGWaAP
0.368rímskokatolícke2118 SGWaAP
0.378pravoslávna10215 SGWaAP
0.381gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.383ortodoxné1539 SGWaAP
0.414protestantské2527 SGWaAP
0.429pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.432kresťanské38118 SGWaAP
0.456katolícke21666 SGWaAP
0.458gréckokatolík7094 SGWaAP
0.464evanjelické4953 SGWaAP
0.468moslimské5722 SGWaAP
0.482luteránske500 SGWaAP
0.516sekulárne1752 SGWaAP
0.517byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.518pohanské3021 SGWaAP
0.519pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.525náboženstvo212593 SGWaAP
0.542kresťanstvo112019 SGWaAP
0.544rusínske3599 SGWaAP
0.561luterán5064 SGWaAP