Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.214Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.261pravoslávna10215 SGWaAP
0.338pravoslávny20874 SGWaAP
0.345moskovský_patriarchát841 SGWaAP
0.353pravoslávie4171 SGWaAP
0.360patriarchát5131 SGWaAP
0.364gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.384katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.386autokefálna426 SGWaAP
0.425patriarcha18671 SGWaAP
0.425gréckokatolík7094 SGWaAP
0.427pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.429pravoslávne2592 SGWaAP
0.455metropolita12433 SGWaAP
0.458moskovský_patriarcha666 SGWaAP
0.459cirkev670610 SGWaAP
0.460ortodoxná6427 SGWaAP
0.463rímskokatolícka_cirkev12272 SGWaAP
0.464byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.475Moskovský_patriarchát433 SGWaAP
0.481gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.494eparchia6373 SGWaAP