Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávna_bohoslovecká485 SGWaAP
0.300Pravoslávny_bohoslovecká435 SGWaAP
0.314gréckokatolícka_teologická1086 SGWaAP
0.340Gréckokatolícky_teologická817 SGWaAP
0.448gréckokatolícky_kňazský630 SGWaAP
0.460prešovská_univerzita16793 SGWaAP
0.474Bohoslovecký494 SGWaAP
0.494bohoslovecká_fakulta4234 SGWaAP
0.548Teologický_fakulta5707 SGWaAP
0.548FF_UPJŠ1472 SGWaAP
0.552Jozef_jarabiť857 SGWaAP
0.553bohoslovecká738 SGWaAP
0.558bohoslovecký460 SGWaAP