Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000pravoslávna10215 SGWaAP
0.261pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.266pravoslávny20874 SGWaAP
0.350Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.355gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.367ortodoxná6427 SGWaAP
0.369Pravoslávny960 SGWaAP
0.376pravoslávie4171 SGWaAP
0.378pravoslávne2592 SGWaAP
0.414rímskokatolícka6333 SGWaAP
0.430luteránska2949 SGWaAP
0.431byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.436gréckokatolík7094 SGWaAP
0.437gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.455pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.491protestantská8913 SGWaAP
0.492gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.496katolícka99952 SGWaAP
0.498kresťanská148366 SGWaAP
0.502byzantská8014 SGWaAP
0.504gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.507Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.513cirkevná86517 SGWaAP